Overzichtsfoto

Overzichtsfoto van de Marineflakbatterie 'Den Hoorn' in 1980. 

Foto: D. van Lunsen