FL246 munitiebunker

In een zeeaquarium in momenteel de FL246 terug te vinden. De bunker is helemaal ingesloten in een nieuwbouwpand. De bunker is nog goed te herkennen.

Foto: Paul Dijkstra