Inundatie Walcheren. Kaart met daarop overstroomd gebied en dijkdoorbraken

Bron: Beeldbank Zeeland, Zeeuwse Bibliotheek