Beeldnavigatie


 Jeugdfoto / Childhood portrait    Ga naar

Overzichtsfoto van de Marineflakbatterie 'Den Hoorn' in 1980.  Foto: D. van Lunsen Ga naar

Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Het nieuwe ontwerp voor de wijk Ouwe Helder werd tussen 1945 en 1946 gemaakt door de... Ga naar

De ruimte waar vanuit men naar het Kommandoraum kon gaan. Let ook op de authentieke... Ga naar

Noodwoningen aan het Andreasplein. Foto: Gemeentearchief Katwijk  Ga naar

 Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Bunker met gang ten zuiden van het Karmelklooster. Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Bron: Wageningen UR Library Special Collections Ga naar

Bunker aan de Wassenaarseweg, laan van Alkemade Collectie: Haags Gemeentearchief Ga naar

Foto: Paul Dijkstra  Ga naar

Luchtfoto Berkheide  Ga naar

671 S.K. geschutsbunker in de Marine Seezielbatterie Wijk. Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Gezien naar het zuidoosten,  hier de hele sloopzone tussen Sportlaan en Hanenburglaan. De... Ga naar

Een FL317 Munitionsauffülraum für 12.8 cm Batterie. De bunker is nog intact. Foto:... Ga naar

Tobruk in WN44 H. Tegenwoordig is een deel van de bunkers verstopt onder een laag zand of... Ga naar

De restanten van een emplacement voor 10,5cm luchtafweergeschut anno 2010. Foto: Paul... Ga naar

De oorspronkelijke plattegrond van de wijk Ouwe Helder toont een verbrokkelde structuur en... Ga naar

Het interieur van de 622 Doppelgruppenunterstand. Foto: Paul Dijkstra  Ga naar

Na de oorlog werden bunkers niet alleen afgebroken, sommige werden ook afgezonken. Op de foto is... Ga naar

Na de oorlog werden de NSBers in Den Helder opgepakt, zoals hier in de Ooievaarstraat, en naar... Ga naar

Centrale gang in de M151 in de luchtdoelbatterij Dirksz. Admiraal.   Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Foto: Hans Geerling Ga naar

Na de oorlog werd een deel van de batterij verbouwd tot vakantiepark. Veel van de bunkerhuisjes... Ga naar

Foto: Collectie Paul Dijkstra Ga naar

Interieur van een Nederlandse kazemat.  Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Foto: Hans Geerling  Ga naar

Collectie: noord-hollands archief beeldbank nr. 1003173 Collection: noord-hollands archief... Ga naar

Collectie: noord-hollands archief, beeldbank nr. 6006094 Collection: noord-hollands archief,... Ga naar

Wageningen UR Library Special Collections  Ga naar

Een deel van de Höckerhindernisse is nog intact. Het deel dat op de dijk lag is verdwenen... Ga naar

Fliegerhorst Gefechtstand - Auswertestelle anno 1945. Let ook op de Einmanslöcher op de... Ga naar

Uit: De IJmond van streek tot stad Ga naar

Het nieuw gebouwde Rode Kruis Ziekenhuis aan de Sportlaan moest wijken voor de aanleg van de... Ga naar

Het exterieur van de Küverbunker type 412. Foto: Paul Dijkstra Ga naar

Een deel van de bunker steekt tegenwoordig uit het duin. Hier is de zijkant van de S449 te zien.... Ga naar

De bewoners van het bunkerdorp maakten de bunkers huiselijk door de aanleg van... Ga naar

Het zogenaamde Lüfterraum. In deze ruimte werden luchtfilters opgesteld waarmee de lucht in... Ga naar

Collectie: noord-hollands archief, beeldbank nr. 601443 Collection: noord-hollands archief,... Ga naar

Collectie: Bibliotheek Wageningen UR, Speciale collecties, 168 II 4006 Collection:... Ga naar

Foto: Paul Dijkstra  Ga naar

Foto: Militaire Luchtvaartdienst Valkenburg, Gemeentearchief Katwijk  Ga naar

Duitse manschappen bij een stuk licht luchtafweergeschut. De foto is waarschijnlijk tussen... Ga naar

Na-oorlogse plattegrond van M.Fl.B. 'Vlieland - Ost'.  Tekening: Dienst der Genie Ga naar

Foto: Paul Dijkstra  Ga naar